fbpx

Call Now : 089 939 5291

Call Now : 089 939 5291

Enduro : Basic Skill

Enduro Basic Skill

คอร์สนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่เคยขับขี่เอ็นดูโร่มาก่อน คุณจะได้เรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการขับขี่รถเอ็นดูโร่ โดยทักษะต่าง ๆ ที่คุณเรียนสามารถนำไปใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว และเอาตัวรอดได้ในการเดินทาง เนื้อหาของคอร์สนี้มีดังนี้
Bike Setup – การปรับแต่งรถเพื่อให้เข้ากับผู้ขับขี่
Warm Up – การวอร์มอัพร่างกายก่อนการขับขี่
Riding Position – ตำแหน่งของการขับขี่ที่ถูกต้อง
How to lift the bike – การยกรถในวิธีต่าง ๆ
Enduro Steering – การควบคุมทิศทางรถเอ็นดูโร่
Braking  – การใช้เบรคให้ปลอดภัย
Emergency Stop On The Slope – การหยุดรถบนเนิน
Up Hill & Down Hill – การขึ้นเนินและลงเนิน
Basic Quick U-Turn – การกลับรถแบบรวดเร็วขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ : ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความเหมาะสมในคอร์สเรียนนั้นๆ และทุกท่านที่เรียนจบคอร์สจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Off-Road Skills Thailand โดยครูฝึกที่ได้รับการรับรองจากสถาบันโดยเฉพาะ

ในกรณีต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนการเรียน

  • หากผู้สมัครไม่สามารถมาเรียนได้ตามคอร์สเรียนที่ได้สมัครไว้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้สมัครเรียนสามารถ เลื่อนไปเรียนในครั้งต่อไปได้แต่ต้องแจ้งยกเลิกก่อนการเรียน 10 วัน หากหลังจากนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์

    * ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์แล้วเท่านั้น
Top