Adventure Tour

เป็นเส้นทางที่สามารถนำรถ Adventure ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขนาด 500CC – 1200CC ขึ้นไป สามารถขับขี่ได้ เส้นทางจะมีทั้งเส้นทางถนน และเส้นทางธรรมชาติ ที่มีสภาพพื้นผิวเกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ดิน ลูกรัง หินกรวด ทราย โคลน น้ำ หรือแม้กระทั่งการขี่รถข้ามห้วยที่รถมอเตอร์ไซต์สามารถข้ามได้ สำหรับลูกค้าที่เดินทางกับเรา ในทีมงานผู้ร่วมเดินทาง จะมีอุปกรณ์ Service ในกรณี รถยางแตก และอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาระดับที่สามารถซ่อมแซมได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้ เราจะมีรถ Service คอยช่วยขนสัมภาระต่าง ๆ ของท่านไปสู่ที่พักโดยท่านสามารถขับขี่ได้อย่างสนุกสนาน สบายใจ ไม่ต้องมาแบกสัมภาระ ที่คอยรบกวนการขับขี่ของท่าน

นอกจากนั้นทางทีมงาน มีความยินดี ที่จะจัดกลุ่มทัวร์ตามโจทย์ของลูกค้า โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์

Northern 6 Days Adventure

ด้วยภูมิประเทศทางภาคเหนือของประเทศไทย จะเป็นภูเขาสูงล้อมรอบ และติดกับชายแดนพม่า เส้นทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ถนนลูกรัง ดิน โคลน ทราย ขึ้นเนิน ลงเนิน และ ลำธาร เส้นทางแห่งนี้เป็นเส้นทางในตำนาน สำหรับนักขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ Adventure ซึ่งในอดีตเมื่อปี 2016 นั้นเคยเป็นเส้นทางในการแข่งขัน GS Trophy South East Asia สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางนี้คุณจะต้องมีประสบการณ์ในการขับขี่ออฟโรดมาก่อน ในระดับปานกลาง โดยใช้เวลาทั้งสิ้นในการเดินทางเป็นเวลา  6 วัน และ เส้นทางรวมทั้งสิ้น 1200 กิโลเมตร โดยประมาณ

Western 4 Days Adventure

ภาคตะวันตก มีเทือกเขาถนนธงชัย เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างไทยกับพม่า จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงตาก – เทือกเขาตะนาวศรี เป็นแนวแบ่งเขตไทยกับพม่า มีช่องทางติดต่อที่ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และด่านบ้องตี้ จังหวัดกาญจนบุรี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าผืนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกติดต่อกับชายแดนพม่า เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี  สำหรับเส้นทางเส้นนี้ เราจะใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมดเป็นระยะเวลา 5 วัน โดยมีระยะทางประมาณ 900 กิโลเมตร โดยประมาณ

Eastern 4 Days Adventure

ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มีทิวเขาจันทบุรีอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตราด แม่น้ำบางปะกง

สำหรับเส้นทางนี้จะใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นเป็นเวลา 5 วัน โดยจะมีระยะทางรวมทั้งหมด 780 กิโลเมตร โดยประมาณ

Southern 7 Days Adventure

ภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง

สำหรับเส้นทางนี้ ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น  รวมระยะทางทั้งสิ้น 1400 กิโลเมตร