fbpx

Call Now : 089 939 5291

Call Now : 089 939 5291

Adventure Camp Training

ADVENTURE CAMP TRAINING

Adventure Camp Training

สำหรับคอร์ส Adventure Camp นั้นถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความจำเจในการเรียนแบบเดิม ๆ ซึ่งจะได้แค่เรียนอย่างเดียวแล้วต้องนำไปใช้งานเองในอนาคต แต่คอร์สนี้ จะใช้เวลาในการอบรมถึง 2 วันซึ่งในคอร์สนี้ ถือว่าเป็นคอร์สที่ได้รับการตอบรับจากผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะว่ามีความสนุก ท้าทาย และ ได้นำเทคนิคต่าง ๆ ที่ฝึกฝนไปใช้ในสถานะการณ์จริง ๆ ได้เลยทันทีซึ่งทุกท่านที่เข้ารับการอบรบจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างก่อน และ หลังที่ได้เข้ารับการอบรมภายในคอร์สนี้ เปรียบเสมือนการเข้าค่ายฝึกฝนในการขับขี่อย่างเข้มข้นนั่นเอง

Day 1
คุณจะถูกปรับพื้นฐานในการขับขี่จากครูฝึกโดยการเติมเสริมในสิ่งที่คุณขาดและต่อยอดในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว เพื่อให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นและสามารถนำเทคนิคที่ได้ฝึกฝนมาใช้แก้ไขในสถานะการณ์จริงได้ทันทีกับการขับขี่รถในแนว Adventure

 

Day 2
จะเป็นทริปพาขับขี่ท่องเที่ยวพร้อมกับการแนะนำอย่างใกล้ชิดจากครูฝึก ในวันนี้คุณจะได้นำเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดจากครูฝึกนำมาใช้กับสถานะการณ์จริง ซึ่งเส้นทางที่ทางทีมงานได้เตรียมไว้แล้วนั้นจะประกอบด้วย ความสวยงาม ตามธรรมชาติ อุปสรรคต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ที่คุณจะต้องผ่านไปให้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเราเน้นเป็นอย่างมากในเรื่องของความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ แต่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย

Top